Comprar Limpieza Ecológica

Fregona Ecológica

Limpieza ecológica y respetuosa con el medio ambiente

 

       

Sistema embell: Sempre aigua neta

L'únic sistema de fregat que utilitza sempre aigua neta per a l'aclarat de la fregadora.

¿Sempre aigua neta?

Els sistemes de fregat actuals ocasionen un problema de desinfecció en reutilitzar l'aigua. Fregat rera Fregat, tornem la brutícia al terra fent ineficaç el treball de neteja.

Per a combatre aquest problema neix el Sistema Embell, l'únic sistema de fregat que utilitza sempre aigua neta per a l'aclarat.

El seu éxit rau en la seva extraordinária senzillesa. Segueix els pasos d'ús d'un sitema tradicional incorporant un elment mecànic que dosifica l'aigua neta cada cop que l'usuari ho necessita.

Aportant la quantitat justa, reduïm el consum d'aigua i la necessitat de producte químic, contribuïnt a la preservació del medi ambient.

 

Etiquetas

sistema embell

Suscríbete

Suscripción por e-mail  Noticias

Suscripción RSS  Feeds RSS  Ayuda con RSS

Hablamos de

sistema embell

Recomendamos